Tanácsadási termékeink

Kockázatelemzés – kezelés

A kockázatelemzés a bizonytalan körülmények közötti döntéshozatal megalapozását, a kockázatok számszerűsítését jelenti. A különféle események bekövetkezése, a teljesítmények ingadozása, a kereslet változékonysága, mind olyan tényezők amelyek a kapacitás és tőkeszükséglet tervezést nehezítik. Ebben tudunk szakértelmünkkel, tapasztalatainkkal segítséget nyújtani.

A kockázatkezelés felöleli a lehetséges kockázatok azonosítását, csoportosítását és értékelését valamint azok hatékony kezelését. E területen szorosan együtt működünk partnercégünkkel a Kockázat és Erőforrás Kutató Intézettel (link). A mi fő specialitásunk a kockázatok bekövetkezési valószínűségének, okozott hatásainak matematikai megközelítést igénylő kalkulációja, modellezése.

Folyamatok, események szimulációja

Legyen szó akár termelésről, akár szolgáltatásról a vállalatok mindennapi működése számos különböző tevékenységet végző részleg, és az azokat összekapcsoló, egymással gyakran párhuzamosan futó folyamatokból tevődik össze.

Jellemzően, minél nagyobb méretű a vállalat, minél sokrétűbb a tevékenysége, minél több erőforrást használ, melyek több folyamathoz kapcsolódnak, annál komplexebbé válik a működési folyamatok hálózata.

Megfelelő döntést az képes hozni, aki ismeri a folyamatok, folyamatelemek és erőforrások kapcsolatát, azt mérni, becsülni tudja. Ez az optimalizálás előfeltétele. Ehhez nyújt eszközt az ún. diszkrét esemény szimuláció (DES). A DES alkalmas arra, hogy a vállalati folyamatokat a valóságnak megfelelően leírja és szimulálja, reprezentálva az egyes folyamatok és folyamatelemek hierarchiáját, kapcsolatait.

Másik megközelítésünk, az ágens alapú szimulációs módszertanunk alkalmas egyedek, vagy egyedek csoportjainak vizsgálatára, szimulációjára. Az egyedek kapcsolatba kerülnek eseményekkel, egymással így időben és térben változó tulajdonságokat vehetnek fel, vagy hagyhatnak el. Ebből fakadóan e módszer tipikusan alkalmas társadalomtudományi jelenségek leírására pl. fogyasztók viselkedése, piacok működése stb.

Munkánk során mi is ilyen feladatokra használjuk pl. vásárlók szokásainak vizsgálatára, ügyfelek igényeinek alakulására vagy éppen emberek mozgásának, viselkedésének vizsgálatára.

Adatmenedzsment

Társaságunk kutatási tevékenysége során nemcsak a gazdasági, pénzügyi adatok elemzése kapcsán bír nagy tapasztalattal, hanem a kutatás, elemzés alapját képező adatok menedzselése területén is.

Cégünk adatkereskedelmi tapasztalatával, a területen jól felépített kapcsolatrendszerével magas színvonalú szakmai háttértudást biztosít az adatmanagement területén.

Részterületek:

  • Adatbázisok auditálása, minősítése

  • Adatbányászat

  • Nagy adathalmazok kezelése, menedzselése

  • Adattisztítás, adatminőség javítás

  • Adatbázis és adatkezelési folyamatok optimalizálása