TÁSA-Transzferárazást Segítő Adatbázis

Miért készítsük el a transzferár nyilvántartást?

A transzferár nyilvántartás készítésének célja, hogy bizonyítsuk, hogy a kapcsolt vállalkozásaink egymás közötti kereskedelmi, szolgáltatási és pénzügyi kapcsolataiban érvényesített ár megfelel az egymástól független felek esetén alkalmazott árnak, illetve ha nem felel meg, miért nem. Ha az ár nem megfelelő adóalap korrekciót is el kell végezni.

Az utóbbi időkben a NAV egyre nagyobb hangsúlyt fektet a transzferár dokumentáció ellenőrzésére, jelenleg a hiányzó dokumentáció miatt kiszabható büntetés alsó határa 4 millió forint nyilvántartásonként.

A nyilvántartás tartalmára is érdemes odafigyelni, mivel az egyre képzettebb revizorok a megfelelőséget már fokozottan ellenőrzik.

A TÁSA®

Az adatbázis célja, hogy ügyfeleink a lekérdezési feltételeink szerint egyedileg meghatározott kritériumoknak megfelelően kapják meg a dokumentáció alátámasztásához szükséges mutatószámokat TOVÁBBÁ A CÉGNEVEKET ÉS MUTATÓSZÁMAIKAT is.


Az adatbázis előnyei:

 • az adatforrás jogbiztonsága (forrás: NAV társasági adóbevallás)

 • a cégnevek és mutatószámaik is szerepelnek az adatbázisban

 • kizárólag magyar adatokon alapul

 • az elérhető legfrissebb adatok

 • jelöljük a valószínűsíthetően kapcsolt vállalkozásokat (a NAV által megjelölt és saját kutatás által)

 • kedvező ár

 • egységes szerkezet

Frissítés:

 • Évente egyszer, a társasági adóbevallás adatainak feldolgozásától függően

 • Az adatbázis jelenleg a 2008-2017. közötti évek adatait tartalmazza.

 Lekérdezési feltételek:

 • Év

 • Ágazat TEÁOR száma

 • Árbevétel tartomány eFt

 • Mérlegfőösszeg tartomány eFt

 • Létszám tartomány fő

Kidolgozott mutatószámok:

Tevékenység haszonkulcsa
            üzemi eredmény/nettó árbevétel
Élőmunka hatékonyság
           értékesítés nettó árbevétele/átlagos statisztikai létszám
Bruttó haszonrés
          (értékesítés nettó árbevétele – (anyagjellegű ráfordítások + személyi jellegű ráfordítások))/

értékesítés nettó árbevétele

OMTC
            üzemi eredmény/(nettó árbevétel – üzemi eredmény)
Bruttó árrés
           (értékesítés nettó árbevétele – ELÁBÉ)/értékesítés nettó árbevétele

A TÁSA® díja

1 évre 1 TEÁOR-ra vonatkozóan

Alaplekérdezés díja (3 szűkítésre ad jogosultságot)                     25.500 Ft + Áfa

További szűkítések díja                                                           1.000 Ft + Áfa / szűkítés

Átadott egyedi mutatószámok díja                                                    35 Ft + Áfa / cég

2 évre 1 TEÁOR-ra vonatkozóan

Alaplekérdezés díja (3 szűkítésre ad jogosultságot)                     40.800 Ft + Áfa

További szűkítések díja                                                           1.000 Ft + Áfa / szűkítés

Átadott egyedi mutatószámok díja                                                    35 Ft + Áfa / cég

3 évre 1 TEÁOR-ra vonatkozóan

Alaplekérdezés díja (3 szűkítésre ad jogosultságot)                     45.000 Ft + Áfa

További szűkítések díja                                                           1.000 Ft + Áfa / szűkítés

Átadott egyedi mutatószámok díja                                                    35 Ft + Áfa / cég

4 évre 1 TEÁOR-ra vonatkozóan

Alaplekérdezés díja (3 szűkítésre ad jogosultságot)                     54.000 Ft + Áfa

További szűkítések díja                                                           1.000 Ft + Áfa / szűkítés

Átadott egyedi mutatószámok díja                                                    35 Ft + Áfa / cég

5 évre 1 TEÁOR-ra vonatkozóan

Alaplekérdezés díja (3 szűkítésre ad jogosultságot)                     67.000 Ft + Áfa

További szűkítések díja                                                           1.000 Ft + Áfa / szűkítés

Átadott egyedi mutatószámok díja                                                    35 Ft + Áfa / cég

 

MEGRENDELŐLAPUNK LETÖLTHETŐ  INNEN:

MEGRENDELŐLAP TÖBB ÉVRE

MEGRENDELŐLAP EGY ÉVRE

 

Apeh állásfoglalás:

„ Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 95. § (1) bekezdése szerint az ellenőrzést az adóhatóság az adó, a költségvetési támogatás alapjának, összegének megállapításához szükséges iratok, bizonylatok, könyvek, nyilvántartások – ideértve az elektronikus úton tárolt adatokat is -, számítások és egyéb tények, adatok, körülmények megvizsgálásával folytatja le.

Az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során azt vizsgálja, hogy a transzferár dokumentációt készítő adózó az adatbázisból nyert adatokat hogyan használja fel, milyen módszert alkalmaz, az általa alkalmazott megállapítási módszer alkalmas-e a szokásos piaci ár meghatározásához.

Mindezekek alapján összefoglalva: az adózók azt az adatbázist használhatják a szokásos piaci ár meghatározása során, amelynek adatállománya jogszerű forrásból származik, közhiteles, nyilvános és az adóhatóság által ellenőrizhető. Amennyiben a Qualidat Kft. által készített adatbázis az előbbi feltételeknek megfelel, akkor az adózók által alkalmazható forrás.”